मानसिक आजारात उपयोगात येणारी सर्व प्रकारची औषधे येथे उपलब्ध आहेत. तसेच मानसिक आजारांची माहीती देणारी पुस्तके व इतर वाचनीय साहित्य पण या ठिकाणी उपलब्ध आहे.

 

DSC_0950