कर्मचारी वृंद

शांती नर्सिंग होम मधील प्रत्येक कर्मचारी येथील मनोरुग्णांची सेवा करतांना एकदिलाने, मनोभावे आणि पूर्ण जबाबदारीने स्वत:ला वाहून घेतो. ज्यांनी येथील सेवा अनुभवली आहे अशा असंख्य लोकांच्या प्रतिक्रियांमधूनही ही गोष्ट प्रतिबिंबीत होते.

बहुसंख्य कर्मचारी गेल्या २५-३० वर्षापासून येथे कार्यरत आहेत. आणि ही एकच गोष्ट त्यांच्या रुग्णसेवेप्रति असलेल्या समर्पण भावनेचे द्योतक आहे.

मानसोपचार तज्ञ

Dr. Vinay Barhale
एम. बी. बी. एस., डी. पी. एम., एम. डी. (सायकीयाट्रि) - मानसोपचार तज्ञ
नियोजित भेट नोंदवा मला एक क्वेरी पाठवा
Dr. Vinayak Patil
एम. बी. बी. एस., डी. पी. एम. - मानसोपचार तज्ञ
नियोजित भेट नोंदवा मला एक क्वेरी पाठवा
Dr. Chinmay Barhale
एम. बी. बी. एस., एम. डी. (सायकीयाट्रि) - मानसोपचार तज्ञ
नियोजित भेट नोंदवा मला एक क्वेरी पाठवा

समुपदेशक

Dr. Sonali Deshpande
वर्तणूक उपचार तज्ञ
नियोजित भेट नोंदवा मला एक क्वेरी पाठवा
Dr. Shruti Dhavale
वर्तणूक उपचार तज्ञ
नियोजित भेट नोंदवा मला एक क्वेरी पाठवा
Ms. Varsha Muley
मानसशास्त्रज्ञ
नियोजित भेट नोंदवा मला एक क्वेरी पाठवा

इतर कर्मचारी

 • Dr. Anuradha Barhale
  मानसोपचार तज्ञ
 • Mrs. Shaila Vaidya
  व्यवसायोपचार तज्ञ
 • Mrs. Suvarna Patil
  अकौण्टटंट
 • Vijay Nandapurkar
  बी. फार्म. - विरा मेडीकल
 • Dr. Sanjeev Deshpande
  भूल तज्ञ
 • Dr. Manik Deshpande
  भूल तज्ञ
 • Mrs. Sai Chapalgaonkar
  प्रशासक
 • Dr. Vishal Patil
  वैद्यकीय अधिकारी
 • Mrs. Vaishali Dabhade
  मानसशास्त्रज्ञ
 • Mrs. Amruta Punjabi
  मानसशास्त्रज्ञ
 • Savita Malkar
  मानसशास्त्रज्ञ
 • Mrs. Kalinda Udhan
  मानसशास्त्रज्ञ
 • Mrs. Sarika Patwari
  अकौण्टटंट
 • Mrs. Sindhu Shiby
  परिचारिका
 • Meera Wakale
  परिचारिका
 • Subhan Shaikh
  प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ
 • Daniel Gaikwad
  प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ
×

Query Form

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
WordPress Video Lightbox Plugin