• ‘उत्कृष्ट खाजगी मानसिक शुश्रुषागृह’  महाराष्ट्र राज्य – २००३.

BJS_0028

  • ‘जनक – जननी’ पुरस्कार – २००४.

15_800x537

  • ‘सर्वोत्तम सायकियाट्रिस्ट’ महाराष्ट्र राज्य – २००६.

20_800x524

BJS_0032

BJS_0027